<fmt:message key='jsp.layout.header-default.alt'/>  
 

DSpace@UM >
Faculty of Computer Science and Information Technology >
Masters Dissertations: Computer Science >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1812/487

Title: K-Kuiz : Sistem kuiz kolaboratif
Authors: SHAMSUL BIN SANIRON
Keywords: K-KUIZ
Kolaboratif
CSCL
Computer Supported Collaboratif Learning
Issue Date: Dec-2007
Publisher: University Malaya
Abstract: Sokongan komputer kepada pembelajaran kolaboratif (Computer Supported Collaboratif Learning (CSCL)) menyediakan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi sebagai salah satu media terhadap persekitaran kaedah pembelajaran secara kolaboratif. Tesis ini menfokuskan kepada rekabentuk dan pembangunan prototaip sistem kuiz kolaboratif berasaskan web bagi Institut Pendidikan Guru (IPG). Kajian kesusasteran dilaksanakan terhadap empat topik utama iaitu kuiz kolaboratif, pembelajaran kolaboratif, pelaksanaan kuiz kolaboratif di tiga buah universiti di luar negara dan di IPG dan aplikasi CSCL. Jadual perbandingan pelaksanaan kuiz kolaboratif dan jadual komponen & aktiviti kuiz kolaboratif yang dihasilkan menjadi asas bagi sesi percambahan fikiran dalam merangka model proses pelaksanaan sistem K-Kuiz. Model proses pelaksanaan ini menunjukkan aliran aktiviti dan komponen-komponen utama yang terlibat. Menerusi model proses tersebut prototaip K-Kuiz yang berasaskan web direkabentuk dan dibangunkan. Teknik Object Oriented Analysis digunakan dalam mengenalpasti keperluan sistem dengan lebih terperinci dengan cara mengaplikasikan UML (Unified Modeling Language). Pembangunan prototaip k-kuiz menggunakan metodologi pembangunan Iterative and Incremental. Penilaian dilaksanakan terhadap keberkesanan K-Kuiz menerusi ujian pilot terhadap 20 orang guru pelatih dan 3 orang pensyarah di IPG. Dapatan kajian menunjukkan pensyarah dan guru pelatih secara umumnya mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan sistem K-Kuiz dalam pengajaran dan pembelajaran.
Description: Dissertation (M.C.S.) -- Faculty of Computer Science & Information Technology, University of Malaya, 2007.
URI: http://dspace.fsktm.um.edu.my/handle/1812/487
Appears in Collections:Masters Dissertations: Computer Science

Files in This Item:

File Description SizeFormat
tesis shamsul kuiz kolaboratif.pdfThesis3.45 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightYour Tags:

 

  © Copyright 2008 DSpace Faculty of Computer Science and Information Technology, University of Malaya . All Rights Reserved.
DSpace@UM is powered by MIT - Hawlett-Packard. More information and software credits. Feedback